2304259JBL JBL Ferropol Удобрение базовое в пресн.аквар.250мл на 1000л