2307000JBL JBL Acclimol Кондиционер для акклиматизации рыб в пресн. аквар 50мл на 200л